Gebruiksvoorwaarden Deal Alert

GELIEVE DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN. DOOR TE KLIKKEN “INLOGGEN MET FACEBOOK”, “ACCOUNT AANMAKEN”, DE MOBIELE APP “DEAL ALERT” TE DOWNLOADEN EN INSTALLEREN, DOOR DE WEBSITE (https://dealalert.nu) TE BEZOEKEN OF DOOR OP EEN ANDERE MANIER VAN ONZE DIENST GEBRUIK TE MAKEN, GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN STEMT U ER MEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN, INCLUSIEF HET Deal Alert PRIVACY STATEMENT (SAMENGEVAT, DE "GEBRUIKSVOORWAARDEN"). ALS U GEEN TOESTEMMING HEEFT, OF HET NIET EENS BENT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE DAN DEZE DIENST NIET TE GEBRUIKEN.

Wij, No Problem Software, gevestigd op de Gaslaan 281, 2562LG Den Haag, Nederland, (hierna genoemd ‘No Problem Software’ en ‘wij’) stellen het platform Deal Alert beschikbaar (hierna genoemd ‘Deal Alert’) in de vorm van een website beschikbaar op https://dealalert.nu en andere geassocieerde domeinnamen, en een mobiele applicatie genaamd Deal Alert. Deal Alert is een platform waarmee geregistreerde gebruikers aanbiedingen kunnen ontdekken van producten waar zij naar op zoek zijn. Deal Alert kan gebruikt worden op verscheidene toestellen, waaronder desktop computers, smartphones en tablets; op een gebruiksvriendelijke manier.

 1. Voor wie zijn deze voorwaarden van toepassing wat houden ze in?

  1.1 Het doel van dit document is de gebruiksvoorwaarden vast te stellen waarmee u toegang krijgt en het recht heeft om Deal Alert te gebruiken (hieronder valt het gebruik van alle gerelateerde inhoud, functionaliteiten, diensten en software). Dit document representeert een bindend contract tussen No Problem Software en u. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen enig hieraan vooraf gemaakt afspraken tussen beide partijen, ongeacht hun vorm. Geen andere gebruiksvoorwaarden worden onderdeel van deze overeenkomst tenzij dit expliciet vermeld staat in deze voorwaarden of indien er hiervoor een schriftelijke overeenkomst is tussen beide partijen.

  1.2 Wij behouden het recht om aanvullende diensten en applicaties via Deal Alert aan te bieden. We zullen u in dit geval hierover informeren en de aangepaste voorwaarden doorsturen, mits u uw contactgegevens met ons heeft gedeeld.

  1.3 Partijen van derde mogen aanvullende applicaties en diensten aanbieden via Deal Alert. Hiervoor gelden andere voorwaarden tussen de partij en de eindgebruikers.

  1.4 Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet geaccepteerd worden als u niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt om een binden contract met No Problem Software af te sluiten.

 2. Registratie en totstandkoming van de overeenkomst

  2.1 U moet een account aanmaken om van Deal Alert gebruik te kunnen maken. Door te registreren geeft u aan nog geen account te hebben bij Deal Alert of dat u uw oude account heeft verwijderd. Elke gebruiker mag maar één actief account hebben.

  2.2 U kunt zich registreren door de mobiele app te downloaden, te installeren en vervolgens te tikken op “Inloggen met Facebook” of “Account aanmaken”.

  2.3 Om een account aan te maken moet u de informatie volledig en naar waarheid invullen. Een registratie die gebruik maakt van een pseudoniem of valse of incorrecte data is niet toegestaan. In het geval dat deze data verandert, dient u deze zo snel mogelijk aan te passen.

  2.4 Als onderdeel van de registratie klikt u op “Inloggen met Facebook” of “Account aanmaken”, accepteert u gebonden te zijn en in overeenstemming te zijn met de voorwaarden in de gebruiksvoorwaarden, inclusief alle wettelijke verplichtingen die voor u van toepassing zijn. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of hier niet door gebonden wil zijn, kunt u de mobiele applicatie afsluiten en deïnstalleren of uw browser afsluiten.

  2.5 Nadat u een account hebt aangemaakt kunt u beginnen met het gebruik maken van onze dienst, waarna een overeenkomst tussen ons en u tot stand komt.

  2.6 Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan. We mogen uw registratie te allen tijde weigeren zonder opgaaf van reden. In dat geval zullen we data die u al bij ons heeft achtergelaten verwijderen.

  2.7 Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, accepteert u ook het gebruik van elektronische communicatie die kan worden gebruikt om contracten, producten of notificaties gerelateerd aan het respectievelijke onderwerp van de gebruiksvoorwaarden naar u door te communiceren.

  2.8 Wij raden u aan een kopie van deze gebruiksvoorwaarden te bewaren door ze bijvoorbeeld uit te printen.

  2.9 No Problem Software behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. U ontvangt hier via een e-mail, indien u uw e-mailadres met ons gedeeld heeft, een bericht van. In deze e-mail staat een URL naar de vernieuwde versie van deze voorwaarden. De aangepaste versie van de gebruiksvoorwaarden zal vervolgens na dertig (30) dagen in effect gaan, tenzij u hiervoor een nieuw account heeft aangemaakt en de nieuwe voorwaarden al heeft geaccepteerd. Door gebruik te blijven maken van Deal Alert na de hierboven termijn van dertig dagen bent u automatisch gebonden aan deze nieuwe gebruiksvoorwaarden. Als u de nieuwe gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren dan kunt u ons een e-mail sturen naar info@noproblem.software op de datum dat deze nieuwe voorwaarden in effect zullen gaan. In respect tot bovenstaande stemt u ermee in dat No Problem Software niet gebonden is aan voorgaande versies van deze gebruiksvoorwaarden die verwijderd zijn van de website, zelfs als deze op andere media of kanalen nog beschikbaar zijn. U kunt te allen tijde de gebruiksvoorwaarden van Deal Alert opvragen door ons een e-mail te sturen naar info@noproblem.software of door te surfen naar: https://dealalert.nu.

 3. Onderwerp van deze overeenkomst

  3.1 Het onderwerp van deze overeenkomst is get gebruik van Deal Alert via de website of de mobiele applicatie

  3.2 Met Deal Alert bieden we u een platform aan waarop u producten kunt vinden die in de aanbieding zijn. Zo kunt op het juiste moment korting krijgen. Wij bieden u de juiste technische middelen en software-applicaties om dit te bewerkstelligen. We zijn geen onderdeel van de partijen die producten aanbieden op ons platform en beheren geen content van partijen van derden.

  3.3 No Problem Software kan Deal Alert op een regelmatige basis verbeteren en kan daarom ook de technische specificaties van tijd tot tijd aanpassen voor die reden. Hiermee bevestigt en erkent u dat de functionaliteit van Deal Alert van tijd tot tijd kan veranderen. Technische vereisten van Deal Alert en functionaliteiten zijn beschikbaar op onze website. Het kan zijn dat u moet upgraden naar een nieuwe versie om van deze aangepaste functionaliteiten gebruik te kunnen maken.

 4. Over Deal Alert

  4.1 Elke gebruiker heeft zijn of haar eigen profiel dat gepersonaliseerd kan worden.

  4.2 Gebruikers kunnen binnen hun profiel “Alert” aanmaken. Dit zijn zoekopdrachten die bestaan uit onder andere een opgegeven sleutelwoord of “query”. Het Deal Alert platform gaat nadat u een Alert heeft aangemaakt naar producten van aangesloten partners en presenteert deze aan u in de applicatie.

  4.3 Gebruikers hebben de mogelijkheid om aanbiedingen met andere personen te delen door middel van een URL. Zodra een derde persoon deze URL opent, stemt deze in met deze gebruiksvoorwaarden door gebruik te maken van de website.

  4.4 Gebruikers hebben de mogelijkheid om na het bekijken van een product, over te gaan tot de aankoop van het desbetreffende product. Er komt hierbij geen verkoopovereenkomst tot stand tussen de gebruiker (u) en No Problem Software, maar tussen de gebruiker (u) en de aangesloten partner (zie 5).

 5. Aangesloten partners

  5.1 Deal Alert presenteer producten die verkocht worden op websites en andere platformen van partijden van derden, genaamd “aangesloten partners”.

  5.2 Als de gebruiker binnen de mobiele applicatie, of via de website van Deal Alert overgaat tot de aankoop van een product van de aangesloten partner, vind de verkoopovereenkomst plaats tussen u (de gebruiker) en de respectievelijke aangesloten partner.

  5.3 Als u van de website of diensten van een aangesloten partner gebruik maakt bent u gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke aangesloten partner.

  5.4 Als u niet tevreden bent met uw aankoop, vragen heeft over uw aankoop, uw bestelling wilt annuleren of wijzigen, dient u contact op te nemen met de aangesloten partner waarmee u de verkoopovereenkomst tot stand heeft gebracht. Eventuele voorwaarden van deze overeenkomst dient u zelf op te zoeken en te accepteren bij de respectievelijke partner.

  5.5 Deal Alert behoudt het recht om producten en diensten van aangesloten partners, alsmede informatie over partners te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder haar gebruikers hiervan te informeren.

  5.6 Deal Alert behoudt het recht om de naam, website, en het logo van aangesloten partners aan u (de gebruiker) te tonen in de mobiele applicatie en op de website. U kunt aan deze merken geen rechten ontlenen en mag deze niet verder kopiëren of gebruiken op andere media.

 6. Aanbod

  6.1 Deal Alert toont u producten van aangesloten partners in de mobiele applicatie en op de website, genoemd het “aanbod”.

  6.2 Dit aanbod kan te allen tijde worden gewijzigd zonder opgaaf van reden. U kunt zich niet beroepen op aanbiedingen of producten die Deal Alert in het verleden aan u of anderen heeft getoond, ook als deze nog beschikbaar zijn op andere kanalen of websites.

  6.3 Nadat u een aanbieding heeft gedeeld via een URL, kan Deal Alert daar de beschikbaarheid niet van garanderen.

  6.4 Deal Alert streeft te allen tijde naar een zo actueel mogelijk aanbod. Toch kan het voorkomen dat producten en of aanbiedingen van aangesloten partners niet meer beschikbaar zijn.

 7. Deal Alert Unlimited

  7.1 Door gebruik te maken van Deal Alert, maakt u gebruik van een virtuele munteenheid genaamd “Muntjes” om bepaalde handelingen in de applicatie uit te voeren.

  7.2 Deal Alert kan de naam van deze virtuele munteenheid te allen tijde wijzigen zonder opgaaf van reden.

  7.3 Wij behouden het recht om het aantal muntjes dat u bezit aan te passen zonder opgaaf van reden.

  7.4 Om bepaalde handelingen uit te voeren in de applicatie moet u muntjes inzetten. De hoeveelheid muntjes die benodigd zijn per handeling wordt aangegeven in de applicatie en deze kan zonder opgaaf van reden te allen tijde gewijzigd worden.

  7.5 Zodra de gebruiker geen muntjes meer heeft, of niet genoeg muntjes heeft om een bepaalde handeling uit te voeren, kan de gebruiker binnen de applicatie, muntjes bijverdienen. Dit kan, onder meer, door het bekijken van een advertentie van een advertentienetwerk van een derde partij.

  7.6 Deal Alert bepaalt de inhoud, vorm, duur of andere eigenschappen van de in 7.5 genoemde advertentie van een partij van derde niet. Aan deze advertenties van deze externe partijen kunnen geen rechten ontleend worden.

  7.7 Zodra u een advertentie bekijkt, zoals genoemd in het scenario uitgeschreven in 7.5, ontvangt u virtuele muntjes. Het aantal muntjes dat u hiervoor ontvangt kan te allen tijde veranderd worden.

  7.8 U kunt er voor kiezen om zich te abonneren op “Deal Alert Unlimited”. Dit is een abonnement dat automatisch verlengd worden op een aangegeven datum bij de aankoop. De effectieve aankoop voor dit abonnement, het beheer er van en de overeenkomst die er bij hoort vindt plaats tussen u en Apple Inc, als onderdeel van het iTunes en App Store platform (Alle rechten voorbehouden). Voor meer informatie, richt u zich tot de overeenkomst die u hebt gesloten met de desbetreffende partij.

  7.9 Als u een actief abonnement heeft op Deal Alert Unlimited, kunt u gebruik maken van onze diensten zonder dat u daar muntjes voor nodig heeft.

 8. Beschikbaarheid Deal Alert

  8.1 Wij streven ernaar u onze diensten zonder onderbrekingen, het gehele jaar, elke dag en elk uur beschikbaar te stellen. In het geval dat er onderhoud gepleegd wordt aan onze diensten of als vanwege een technische storing onze diensten, Deal Alert, niet bereikbaar zijn of worden, stellen wij u daarvan niet op de hoogte. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele problemen ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van Deal Alert.

 9. Regels voor het gebruik van Deal Alert

  9.1 Wanneer us van Deal Alert gebruik maakt, dient u op de hoogte te zijn van alle wetgeving en reguleringen die voor u hierop van toepassing zijn. Met name, dat u geen inhoud mag insturen en delen, zoals tekst, afbeeldingen, grafische elementen, en links die in strijd zijn met regelgeving, inbreuk maken op rechten of intellectueel eigendom van derden, copyright of andere rechten van derden. U bent geheel verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die u plaats binnen ons platform. Wij controleren uw inhoud niet, ook niet op virussen.

  9.2 U mag informatie uploaden naar ons platform, zoals afbeeldingen, tekst, etcetera binnen uw account. Voordat u bestanden of foto’s uploadt moet u er zeker van zijn dat u het recht om deze afbeeldingen te gebruiken en dat het publiek gebruik van deze inhoud niet strijdig is met enige wetgeving en geen inbreuk maken op rechten van derden. Afbeeldingen of foto's van mensen anders dan u mogen alleen op Deal Alert gebruikt worden als deze mensen toegang hiervoor hebben gegeven.

  9.3 U mag geen inhoud plaatsen die gewelddadig, pornografisch, discriminerend, aanstootgevend, racistisch, lasterlijk is of enige andere illegale inhoud vertonen. Bovendien is het niet toegestaan om afbeeldingen te uploaden die volledig of gedeeltelijk een bedrijfs-logos, handelsmerken, of commerciële merken representeren. Dit is niet van toepassing als u hiertoe het recht heeft.

  9.4 Zowel u als wij hebben te allen tijde het recht om afbeeldingen die u plaatst te verwijderen of te vervangen. We zijn gemachtigd om zonder u daarvan op de hoogte te brengen afbeeldingen te verwijderen die deze voorwaarden schendt.

  9.5 Het is verboden om aanvallen op Deal Alert uit te voeren, zoals het versturen van SPAM, pogingen tot het hacken van het platform, bruce-force aanvallen of het versturen van spyware, phishing e-mails, virussen of Trojaanse paarden.

  9.6 Als u zich niet aan deze regels houdt zijn wij gemachtigd om uw hiervoor te waarschuwen, uw account buiten werking te stellen, of u geheel het recht te ontnemen om van Deal Alert gebruik te maken. We hebben het recht om illegale inhoudt direct te verwijderen.

 10. Veiligheid account

  U bent zelf verantwoordelijk om uw wachtwoord geheim te houden. Dit betekent dat u uw wachtwoord geheim zal houden en dit niet doorgeeft aan derde partijen. U bent verantwoordelijk van alle activiteit binnen uw account, al dan niet door u geautoriseerd. In het geval van misbruik of verdenking van misbruik van uw account moet u ons direct informeren hierover door ons een e-mail te sturen naar info@noproblem.software.

 11. Rapporteren van inbreuk

  Als u verdacht gebruik van Deal Alert meemaakt dat in strijd is met de wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden of inbreuk op partijen van derde opmerkt, gelieve dit meteen te melden op: info@noproblem.software.

 12. Schadeloosstelling

  U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw gebruik van de dienst aangeboden door Deal Alert, en gaat u ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren Deal Alert en haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, filialen, dochterondernemingen en agenten (gezamenlijk “No Problem Software”) van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband met (i) uw toegang tot, gebruik of misbruik van, of beweerd gebruik of misbruik van de dienst; (Ii) uw schending van deze voorwaarden, of een van toepassing zijnde wet of regelgeving; (Iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief zonder beperking enig intellectueel eigendomsrecht, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacyrecht; (Iv) uw gebruikersinhoud, of (v) eventuele geschillen of problemen tussen u en derden. Wij behouden ons het recht, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en de zeggenschap over zaken anders aan schadeloosstelling onderwerp na te komen door u (en zonder het beperken van uw vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot deze materie), en in een dergelijk geval, gaat u ermee akkoord om samen te werken met onze verdediging van dergelijke vorderingen.

 13. Garantie- en aansprakelijkheidsbeperking

  13.1 No Problem Software streeft naar toegang tot Deal Alert en vervult zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden met alle nodige vaardigheid en zorg. U erkent dat de verplichtingen van No Problem Software in dit verband op een commercieel redelijke inspanning worden aangegaan. Bovendien zal No Problem Software in geen geval aansprakelijk zijn voor ontoegankelijkheid, onbeschikbaarheid, onderbreking of slechte kwaliteit van Deal Alert of enig deel daarvan om welke reden dan ook. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat No Problem Software geen garantie geeft met betrekking tot internetverbindingen of transmissies of ongeveer 4G of andere soortgelijke communicaties.

  13.3 In het geval van bewust wangedrag of opzettelijke inbreuk op, of in het geval van persoonlijk letsel veroorzaakt door een defect in Deal Alert, in geen geval zal No Problem Software aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van klanten, verloren gegevens, verlies van immateriële goederen, of voor schade die niet te voorzien (ook ten aanzien van hun mate) die voortvloeien uit het gebruik en / of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot Deal Alert en / of onbevoegde toegang tot Deal Alert door een derde partij en / of acties door derden en / of andere oorzaken die verband houden met Deal Alert.

 14. Intellectueel Eigendom

  14.1 U erkent en accepteert dat, tussen u en No Problem Software, en onverminderd de intellectuele eigendomsrechten van derden, de exclusieve eigendom van en de exclusieve eigendom blijven No Problem Software. Niets in deze gebruiksvoorwaarden wordt geacht de eigendom van enig intellectueel eigendomsrecht toe te kennen of toe te kennen. Alleen die rechten die uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden vermeld, worden u toegekend. In deze gebruiksvoorwaarden mag u de hierboven vermelde intellectuele eigendomsrechten gebruiken. U erkent en stemt ermee in dat het gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten, anders dan de gebruiksvoorwaarden, een inbreuk vormt op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele schending van intellectuele eigendomswetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot die op auteursrechten en handelsmerken en kan resulteren in automatische en onmiddellijke beëindiging van uw recht om Deal Alert en uw gebruikersovereenkomst te gebruiken, zonder voorafgaande kennisgeving en onverminderd eventuele schade die u mogelijk zou kunnen betalen.

  14.2 Behalve de voorafgaande schriftelijke machtiging van No Problem Software (inclusief deze gebruiksvoorwaarden) mag u geen gedeelte van de website of de inhoud (inclusief de inhoud van de mobiele applicaties) ervan kopiëren of downloaden.

  14.3 U gaat er mee akkoord dat u geen eigendomsrechten of kennisgevingen verwijdert, verduistert of wijzigt die aan of in een deel van Deal Alert of de website zijn aangebracht. Niets in deze gebruiksvoorwaarden geeft u rechten op het gebruik van handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, tekens, logo's, slogans, online of andere inhoud, onder iedere vorm dan ook, die No Problem Software bij zijn promotie of die van zijn producten of activiteiten behoort of van toepassing is.

 15. Algemeen

  15.1 Volledige overeenkomst Deze voorwaarden, samen met de algemene- en alle andere overeenkomsten nadrukkelijk hierin door verwijzing opgenomen, vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen u en No Problem Software.

  15.2. Toepasselijk recht Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Europese recht, zonder gelding van de conflictregels daarvan of die van de staat of het land waarin u verblijft.

  15.3. jurisdictie En eventueel juridisch conflict zal behandeld worden in de rechtbank te Den Haag, Zuid Holland.